Bild
;
Tema:

Smarta lösningar bland havets djur

Tänk om vi skulle dra lärdom av de sinnrika lösningar som finns i havens ekosystem i stället för att exploatera områden och tömma dem på liv? Kanske många lösningar på mänsklighetens problem finns bland snäckor, musslor, fiskar och valar.

En fisk som lär oss metoder för att spara energi, en val som har gett inspiration till hur vindkraftverkens rotorblad ska designas, en snäcka vars skal visar hur målarfärg kan göras tålig. Exemplen är många, och forskning kring biomimetik, att efterlikna naturen, är underskattad.

En grupp forskare har nyligen publicerat en vetenskaplig artikel där de lyfter fram möjligheterna med biomimetik. De har framför allt fokuserat på de djur som lever i djuphaven, och har hittat en mängd olika lösningar som mänskligheten skulle kunna ha nytta av.

Syftet med studien är inte bara att peka på de olika exemplen på smarta lösningar bland djuren. De hoppas också att detta kan hjälpa till att värdera havsekosystemen högre och på så sätt öka viljan i samhället att skydda dessa ekosystem för framtiden.