Stockholmarnas historiska avloppsutsläpp påverkar inte längre vattenkvaliteten i innerskärgården. Betydande mängder övergödande ämnen, framför allt fosfor, ansamlades under 1900-talet på havsbottnarna i stadens närhet. Därifrån har fosforn kontinuerligt läckt tillbaka till vattnet, och bidragit till övergödning, algblomningar och syrebrist i skärgården. Vi visar att dessa fosforlager nu är borta – djupt begravda eller transporterade ut till havs.

En av de centrala frågor som förbundets miljöanalysfunktion jobbar med är hur utsläpp och naturliga faktorer påverkar vattenkvaliteten. För detta har vi utvecklat ett system för modellberäkningar av vatten och näringstransporter.