Året 2018 var ett av de varmaste som någonsin registrerats. Den pågående klimatförändringen påverkar kustvattnen på flera sätt, bland annat riskerar syrebristen bli värre när temperaturen ökar. Här ges exempel från ytterskärgården vid Askö och från Stockholms innerskärgård. Sambanden är komplexa men viktiga för förståelsen av hur ett förändrat klimat och åtgärder kan påverka syresituationen.