Skalryggar kallas en grupp av havsborstmaskar. Det finns över 1200 arter och de återfinns i alla marina bottenmiljöer. Släktskap och utveckling är dock dåligt kända, vilket denna avhandling försökt åtgärda