I mer än ett kvarts sekel har veterinär Anders Bergman följt sälarnas utveckling i svenska vatten. Sälarna mår bättre i dag än när jag började studera dem. De är friskare och populationen ökar med 6-7 procent varje år. Men de drabbas fortfarande av hög frekvens grava sår i grovtarmen och det behövs mer forskning om orsaken till det. Huvudsyftet med projektet har varit att registrera sjukliga förändringar hos sälar i svenska vatten och undersöka om det fanns ett samband mellan dessa fynd och grad av miljögiftsbelastning. Det är genom obduktioner, såväl på klinik som ute i fält, som Anders Bergman har undersökt hur sälarna påverkats under lång tid. I första hand var det sälarnas reproduktionsförmåga som försämrades.