Tema:

Sjöpungar blir biogas

Snabbväxande sjöpungar som odlas i havet kan användas för att producera biogas. Konceptet ska testas i ett nystartat forskningsprojekt som får stöd från Energimyndigheten och EU. Projektet bygger på redan etablerad teknik för att odla musslor. Sjöpungar får precis som blåmusslor sin näring genom att filtrera stora mängder vatten från plankton och bakterier, vilket gör att kväve och fosfor tas upp ur havet när man skördar.