Sjögräsängar utgör en av de mest produktiva livsmiljöerna på jorden och har visat sig vara mycket effektiva på att lagra atmosfärisk koldioxid i form av organiskt kol, vilket bidrar till att motverka klimatförändringar. Produktivitetsnivån varierar emellertid kraftigt inom och mellan olika sjögräsekosystem på grund av naturlig variation och mänsklig påverkan. Att kartlägga variationen i sjögräsplantornas förmåga att binda kol med fokus på både fysiologiska och ekologiska skalor är nödvändigt för att förstå koldioxidbalansen i systemet.

I denna avhandling studerades hur fotosyntes och produktivitet hos sjögräs påverkas av olika faktorer såsom ålder, säsong och vattendjup. Vidare utvärderades effekterna av mänsklig störning, såsom skuggning och simulerad betning, på sjögräsens kapacitet att ta upp och lagra kol i en tropisk sjögräsäng.

Sammanfattningsvis har denna avhandling visat att ålder, årstid, djup och exponering är faktorer som styr den naturliga variationen i produktivitet hos sjögräs och deras livsmiljöer samt att sjögräs påverkas av antropogen stress genom att kraftigt reducera sin produktivitet. Trots att sjögräsplantor i allmänhet kan överleva långa perioder av stress visar resultaten att långvarigt försämrade livsförhållanden kommer att leda till allvarliga skador på såväl växterna som hela livsmiljön, och därigenom starkt reducera sjögräsängarnas kolsänkekapacitet.