Bild
;
Tema:

Sjögräs kan begränsa patogener

Sjögräsängar kan begränsa mängden patogener, alltså sjukdomsalstrande virus och bakterier, i kustvatten. I en studie som gjorts i vattnen kring fyra öar i Indonesien visade sig kustvatten med sjögräsängar innehålla bara hälften så mycket patogener som andra kustområden. Detta är första gången som detta visas, och mekanismen bakom är ännu inte utredd.

Sjögräsängar är den vanligaste typen av ekosystem i kusthav världen över. De fyller många viktiga funktioner, såsom att vara barnkammare för många fiskarter. Utbredningen av sjögräsängar minskar, som ett resultat av mänsklig verksamhet, och vikten av att försöka bevara dessa livsmiljöer har uppmärksammats alltmer.

En ny studie visar på ännu en anledning till att bevara friska sjögräsängar – förekomsten verkar minska mängden sjukdomsalstrande bakterier i vattnet. Genom att mäta bakteriehalter i vattnet runt fyra indonesiska öar kunde forskarna visa på en halvering av de sjukdomsalstrande bakterierna i områden med sjögräsäsängar. Och det är inte bara människor som gagnas av sjögräsreningen. även fiskar och andra djur i vattnen utsätts för mindre patogener. Studien visade att korallreven som gränsade till sjögräsängar var friskare än korallrev som saknade sjögräsängar som grannar.

Sofia Wikström, Stockholms universitets östersjöcentrum, anser att det är alldeles för tidigt att säga om vi kan se samma effekt i svenska vatten. Men det råder ingen tvekan om att sjögräsängar fyller en viktig funktion även i våra vatten. De binder bottensediment och näring vilket gör att vattnet blir mindre grumligt, och de kan lagra in stora mängder organiskt kol och därmed buffra våra koldioxidutsläpp från fossila bränslen. Dessutom kan sjögräsängar fungera som viktiga barnkammare för fisk.