Många djur i den marina miljön använder ljudsignaler för att förstå sin omgivning, navigera och för sociala interaktioner. I den här avhandlingen studerar Eva-Lotta Blom hur två olika arter av smörbultar använder både visuella och akustiska signaler för sexuell uppvaktning Båda arterna av smörbultarna använder ljud när de uppvaktar en hona. Eva-Lotta såg bland annat att lerstubbshanar, Pomatoschistus microps, sjunger högre med mer intensiv ljudsignal än de lite mer lågmälda sandstubshanarna, Pomatoschistus minutus. En annan skillnad var att området runt ögonen blir svart hos sandstubbs-honor när hon uppvaktar hanen, men det sker inte hos lerstubb. När smörbultarna utsattes för buller i samma frekvenser som fritidsbåtar, var det väldigt få som parade sig och det tog dessutom betydligt längre tid för honorna att leka i jämförelse med de fiskar som fick leka i tysta akvarier. Dessa resultat visar att akvarieförsök med mycket buller kan ha en negativ inverkan på experimentella djur och detta kan ha en effekt på försöket i sig och påverka resultat i en studie. Dessutom visar det att buller i havet kan ha en betydande effekt på fiskars förmåga att fortplanta sig.