Sex gånger mer mat från havet

Fisk, skaldjur, tång och andra resurser från havet skulle kunna mätta en stor del av världens växande befolkning. Enligt en ny rapport skulle vi kunna få sex gånger mer mat från havet än vi får idag. Men för att det ska bli verklighet krävs både innovationer och en bättre havsförvaltning.

Uppskattningen av hur mycket mat vi skulle kunna hämta från havet presenterades i samband med FAO:s konferens om hållbart fiske som arrangerades i Rom den här veckan. Enligt rapporten skulle havet kunna bidra med mer än två tredjedelar av det animaliska protein som vi behöver i framtiden. Vi skulle kunna fiska och skörda 364 miljoner ton mer sjömat än vi gör idag.

- Huvuddelen av produktionsökningen från havet skulle komma från odling av till exempel tång och musslor. Det är arter som inte kräver något foder och som dessutom ger positiva effekter på havsmiljön. De förbättrar till exempel vattenkvaliteten och skapar bra livsmiljöer för andra arter som lever i havet. Dessutom är båda mycket näringsrika livsmedel, men vi måste göra dem mer tillgängliga genom att ta fram nya, spännande produkter, säger Friederike Ziegler, forskare i hållbar sjömat på RISE Research Institutes of Sweden, som deltog vid mötet.

Även odlad fisk kommer att vara viktig, men om den produktionen ska vara långsiktigt hållbar så måste man minimera miljöpåverkan och snabbt hitta nya foderråvaror med låg miljöpåverkan och som kan tillverkas obegränsat.

Den gängse uppfattningen är att vi nått taket för hur mycket vild fisk vi kan fånga i havet. Andelen fångster som går till foder har minskat över tid, vilket är positivt, men förstärker behovet av att hitta nya foderråvaror om vattenbruket skall kunna växa som förutspått.

- Enligt rapportförfattarna skulle vi kunna ta ut 20 procent mer än vi gör idag, men då måste vi först lösa en stor mängd problem som överfiske, illegalt fiske, olämpliga subventioner och ineffektiv förvaltning. Detta är mycket stora utmaningar både i de fisken som har en förvaltning, men ännu mer för alla de fisken i världen som saknar förvaltning, säger Friederike Ziegler.

Rapporten ”The Future of Food from the Sea” är ett så kallat Blue Paper har tagits fram på uppdrag av The High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy. Panelen består av 14 statsöverhuvuden, och 160 forskare från 47 länder levererar kunskap och råd till panelen, bland annat i form av dessa Blue Papers.