Avhandlingen belyste förändringarna i ett förorenat estuarieområde utanför ett reningsverk där utsläppen upphörde 1974 som jämfördes med ett opåverkat ”rent” område (Brofjorden) som kom att påverkas när oljeraffinaderiet etablerades där 1974. Vidare presenterades för första gången den utvecklade ”Gradientmetoden” för tolkning av miljökemiska data. Metoden uppmärksammades några år senare av bl a ICES.