Med texturella och mineralogiska verktyg identifieras, dokumenteras och hanteras effekterna av massöverföringen i processserna från land, hav och inom kustzonen. Avhandlingen presenterar nya metoder för att utvärdera miljöresurser och risker.