Fisket i Östersjön har förändrats dramatiskt och flera gånger under de senaste seklerna. Det är både ekosystemet och samhället som förändrats. Överfiske och övergödning har påverkat tillgången på fisk, och teknikutveckling och regelverk har påverkat fiskeflottan. Detta har skett samtidigt som det i samhället i stort vuxit fram en medvetenhet om vikten av en hållbar förvaltning. För att långsiktigt uppnå en hållbar resursförvaltning krävs en ökad insikt om de kopplingar som finns mellan sociala och ekologiska processer. I denna avhandling används fisket i Östersjön för en omfattande och detaljerad empirisk studie av hur man skulle kunna analysera den typen av sammankopplade och komplexa adaptiva system. Det viktigaste denna avhandling bidrar med är den integrerade analysen av sociala och ekologiska data, utvecklandet av nya metoder för att förstå social-ekologiska system, insikter i hur komplexa adaptiva system förändras över tid, samt den kvantitativa analysen av förvaltningens effekter.