Samverkan är ett nyckelord inom den nya vattenförvaltningen. genom samarbete mellan länsstyrelserna i de fem nordligaste kustlänen åstadkommer vi samordning och utveckling av miljöövervakningen. Vi finner arbetsformer för den nya vattenförvaltningen och når samsyn i viktiga frågor. Vi har insett att det finns mycket att vinna på samarbete.