Klimatförändringar har orsakat en kraftig ökning av Östersjöns yttemperatur under de senaste två decennierna. Faktiskt en av de snabbaste som registrerats för marina ekosystem. Denna avhandling undersöker hur uppvärmningen påverkar främst det fintrådiga algsamhället.

Huvuddelen av undersökningarna är gjorda i anslutning till en uppvärmd innesluten bassäng utanför Forsmarks kärnkraftverk. Sammanfattningsvis har uppvärmning stora effekter på det bottenlevande algsamhället beroende på en kombination av direkta fysiologiska processer och indirekta effekter förmedlade genom samspel mellan arter och trofiska nivåer.