Varför mår haven kring Sverige dåligt – och vad har blivit bättre? Vad gör samhället åt problemen i havsmiljön och vad kan du själv göra för att hjälpa till? Innehållet i broschyren baseras på rapporten Havet 2007. Fins även i en engelsk version: The health of the sea, ISBN 978-91-620-8382-3.