Denna avhandling fokuserar på sluttnings- och glacialmorfologi vid västra Grönlands kontinentalsockel (shelf) samt i Molloy Hole i den Nordatlantiska spridningszonen. De glaciala landformerna har undersökts med högupplösta akustiska metoder samt befintliga geofysiska data. Huvudsyftet har varit att öka kunskapen om glacial dynamik och tillhörande processer i ytterkanten av en inlandsis som gränsar till havet. Nya och tidigare insamlade djupdata har slagits samman till en ny digital batymetrimodell, som har använts för att studera havsbottens landskap samt glaciala och sedimentära processer. Med nya bearbetningsverktyg användes batymetrimodellen i kombination med seismiska profiler, penetrerande ekolodsprofiler, samt geologiska och gravimetriska kartor, för att beskriva landformerna samt tolka orsakssamband.