Bild
;
Tema:

Rödlistad fisk såldes på fiskeauktionen

En blåfenad tonfisk har sålts på Göteborgs fiskauktion, trots att den räknas som utrotningshotad och är rödlistad av WWF. Platschefen konstaterar att det var ett misstag som inte kommer att upprepas. – Den här typen av arter kommer vi inte att sälja fortsättningsvis, vi kommer att gå efter WWF:s rekommendationer, säger Henrik Johansson.