För att säkra att en viss kemikalie inte utgör ett allvarligt miljöproblem krävs idag ofta ett marknadsgodkännande för att få använda den, antingen från myndigheter eller via en registrering från producenten eller importören. Denna process tar dock inte hänsyn till den kombinerade risk uppstår då flera kemikalier med individuella godkännande släpps ut i en gemensam miljö. Denna avhandling analyserar först faran från kemikalier från olika regelklasser. Därefter uppskattas de kombinerade riskerna från sammanfallande blandningar som påträffats i den svenska vattenmiljön från tre olika övervakningsprogram. Avhandlingen stödjer den växande mängd litteratur som påvisar att kemiska koncentrationer som detekteras i miljön ofta överstiger koncentrationer som uppfattas som säkra.