Den småskaliga kustexploateringen, som bryggor och marinor, påskyndar förlusten av ålgräs i Bohuslän. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet. Ålgräs (Zostera marina) brukar kallas havets barnkammare och är viktigt för en lång rad organismer i havet, däribland unga torskar. Men sedan 1980-talet har 60 procent av allt ålgräs i Bohuslän försvunnit till följd av försämrade siktdjupsförhållanden och fintrådiga alger, orsakade av övergödning och överfiske. "Samtidigt byggs det i grunda vikar längs Bohuskusten och det är ytterligare ett hot för det redan minskade beståndet av ålgräs längs kusten", säger Louise Eriander vid institutionen för marina vetenskaper.