Tema:

Rekordstort inflöde till östersjön

Det inflöde av saltvatten som skedde till östersjön mellan 13 och 26 december visade sig vara rekordstort. Inte sedan 1950-talet har så stora mängder salt, syresatt havsvatten strömmat in från Nordsjön. Inflödet är det tredje största som någonsin uppmätts sedan 1880, då mätningarna startade meddelade tyska östersjöforskare 8 januari. Glädjande nog fortsätter vattnet att strömma in från Västerhavet även under januari. Inflödet förväntas ge positiva effekter på de döda bottnarna vid Bornholmsbassängen och Gotlandsdjupet, men det tar många månader innan inströmningen märks längre in i östersjön.