Övergödningen i Östersjön, med åtföljande minskning av mängden kiselalger, kan vara en viktig orsak till M74-syndromet som påverkar fortplantningen hos lax. Det visar Lies Van Nieuwerburg i sin avhandling där hon studerat hur näring påverkar hoppkräftornas födokvalitet.''M74-syndromet'' är en fortplantningsstörning hos vilda laxar, som gör att många laxyngel dör. Forskning har visat ett samband mellan sjukdomen och brist på det röda färgämnet astaxanthin och vitaminet tiamin (vitamin B1). I de svenska laxodlingarna behandlas sjuka yngel men de vilda populationerna är fortfarande drabbade. Lies har studerat om laxens föda kan ha betydelse för uppkomsten av M74.