Utsläpp av svaveloxider (SOx) orsakar betydande global miljöpåverkan och effekter på människors hälsa, inklusive försurning, klimatförändringar och ökad risk för förtida död till följd av allvarliga hjärt- och lungsjukdomar. Idag skiljer sig den reglering som styr utsläpp av svaveloxider beroende på om utsläppskällan är land- eller havsbaserad. Syftet med denna avhandling är att identifiera och undersöka historiska och nuvarande skillnader i standardval vid reglering av land- och havsbaserade utsläppskällor när det gäller svaveloxider.