Regler i vägen för hållbart vattenbruk

Det spirar en stark tro på hållbart svenskt vattenbruk i framtiden. Enligt företagare och entreprenörer skulle branschen kunna tiodubblas på fem år. Men då krävs att regelverken förenklas.

Att ta vara på havets resurser på ett smart och hållbart sätt anses av många forskare vara avgörande för att möta framtidens utmaningar, inte minst vad gäller livsmedelsförsörjningen. Men företag och innovatörer som vill satsa stöter ofta på problem i form av föråldrade regelverk och byråkrati. Det framgår av en analys som Maritima klustret i Västsverige presenterade nyligen.
Med bättre förutsättningar skulle den ekonomiska tillväxten i branschen kunna tiodubblas inom de närmaste fem åren, enligt de aktörer från näringslivet som tillfrågats i analysen.

– Det var en aha-upplevelse att optimismen faktiskt är så stor, trots de utmaningar som finns. Problemet är inte främst att det saknas villiga investerare och kapital. Det som står i vägen är regler och byråkrati. Det är en ganska ny bransch som är oerhört viktig för vår framtid, men lagstiftningen är inte anpassad till dessa näringar, säger Susanne Lindegarth, samordnare för Maritima klustret vid Göteborgs universitet och projektledare bakom analysen.

Det finns en nationell strategi och handlingsplan för att till stånd en ökad svensk vattenbruksproduktion som tagits fram på uppdrag av Jordbruksverket. Efterfrågan växer och vår långa kuststräcka innebär goda förutsättningar, men ändå importerar vi idag över 75 procent av all sjömat vi äter i Sverige.
Det är inte hållbart, konstaterar Susanne Lindegarth. Hon menar att företagen i branschen bygger på moderna och miljövänliga teknologier som har begränsad påverkan på havet, medan regelverken tvärtom är omoderna och gör det svårt för dem som vill satsa på till exempel fiskodling i landbaserade system. Enligt henne råder det också kunskapsbrist inom vissa delar av myndighetssverige.

– Vill du odla fisk idag har du i princip samma miljölagstiftningskrav att förhålla dig till som om du ska börja med gruvdrift. Nu är det viktigt att öka kunskapen om vattenbruk hos både politiker och myndighetspersoner. Min förhoppning är att den här analysen kan bidra till att fler får upp ögonen för den här branschen och vad som krävs för att ta vara på den enorma potential som finns, säger Susanne Lindegarth.