Våra hav ger oss stora möjligheter. Men tillståndet i Östersjön och Västerhavet är samtidigt bekymmersamt. Övergödning, hårt fisketryck och utsläpp av miljögifter har fått stora konsekvenser. Att lösa problemen i havsmiljön är en av de viktigaste uppgifterna i den svenska miljöpolitiken.