ReFisk – nya fiskeregler längs ostkusten

I Svealand pågår projektet ReFisk. Det syftar till att ta reda på om fredningsområden för fisk är ett bra sätt att skapa ett hållbart fiskbestånd. Dessutom undersöker vi vad mer rovfisk ger för konkreta effekter på ekosystemet och passar på att lära oss mer om den viktiga rovfisken gäddan. Resultatet av projektet ska bli ett väl regionalt förankrat och kunskapsbaserat förslag till bättre fiskeregler.