EU har finansierat många stora projekt inom programmet LIFE. I denna rapport presenteras några av dem. Samtliga har en koppling till det marina direktivet och bidrar till att förbättra miljötillståndet i våra Europeiska hav. Marint skräp, undervattensljud, vattenbruk och invasiva arter är några av de utmaningar som projekten försökt handskas med, liksom förstås övergödning, miljöfarliga ämnen, biodiversitet och skydd av marina däggdjur.