En ny genetisk studie av den brackvattenlevande gäddan i Östersjön visar att den etablerade uppfattningen att gäddor är stationära fiskar inte stämmer. En doktorsavhandling i populationsgenetik påvisar nära släktskap mellan gäddor som lever i helt olika delar av Östersjön. Lovisa Wennerström vid Zoologiska institutionen har fångat gäddor i hela Östersjön och jämfört deras DNA. Resultaten innebär att vi i vissa fall bör betrakta hela Östersjön som ett stort system i förvaltningen av gäddan. Skydd av enskilda bestånd och lokala områden behöver därför kombineras med ett större geografiskt betraktelsesätt. Jämförande studier av genetisk diversitet hos andra Östersjöarter visar att inga generella slutsatser kan dras, utan alla arter behöver specialanpassade förvaltningsplaner.