Bromerade dioxiner (PBDDs) i Östersjön har visat sig ge samma toxiska effekter som de mer välkända miljögifterna klorerade dioxiner. I sin avhandling visar Kristina Arnoldsson att PBDDs kan produceras naturligt och att de vanligast förekommande varianterna i Östersjön finns i höga halter, men försvinner snabbt ur fisken efter upptag. Andra, mindre vanliga PBDD-varianter har större toxisk effekt och högre retention i fisken. När ämnena stannar kvar i fiskkroppen påverkas fiskens hälsa och ger effekter på reproduktionen.