Bild:
Tema:

Plast i havet luktar mat

Många havsfåglar använder luktsinnet för att finna föda när de flyger över oceanerna. Nu har amerikanska forskare visat att även plast i havet avger den lukt som fåglarna letar efter. ”Det är oroande resultat”, säger Marie Löf från Stockholms universitet. ” Om marin plast luktar som mat för sjöfåglar, och kanske även för andra djur, så har vi ett ännu större problem än vi hittills trott med nedskräpning av plast i havet.”

Tidigare har man antagit att havets djur äter plast för att den ser ut som lättfångad mat. Den nya studien visar att det avges DMS, dimetylsulfid, från plast när den exponeras i havet. Samma ämne avges från växtplankton när de betas av djurplankon och kräftdjur, och fungerar som en viktig doftsignal för många djur som livnär sig på kräftdjur.

I denna undersökning har man fokuserat på stormfåglar, en fågelgrupp som innefattar albatrosser, liror och stormsvalor, och som man vet använder luktsinnet för att hitta föda. Forskarna har visat att arter som är känsliga för DMS äter signifikant mer plast än andra stormfågelsarter.

”Den här studien kan förklara varför vissa fågelarter äter mer plast än andra. Sjöfåglar som redan är hotade av flera skäl är alltså ännu mer utsatta.” säger Marie Löf. ”Men även andra djur använder samma doftsignal för att hitta mat; exempelvis många fiskar, liksom knubbsäl och valhaj. Därmed kan de också löpa en ökad risk för att aktivt söka sig till och äta plast.”