Kustzonplanering är en komplex verksamhet, där en ökad exploatering kräver nya sätt att arbeta, och nya samarbeten myndigheter emellan.