Genom jämförelse mellan mätningar på olika fiskarter med uppmätta ljudnivåer (partikelacceleration) kan man dra slutsatsen att vindkraftverken vid Utgrunden inte ger upphov till negativa effekter på individuella fiskar. Trots det faktum att det saknas audiogram och responsstudier på många fiskarter kan det förväntas att denna slutsats gäller för alla fiskarter i Östersjön.