PAH är ett samlingsnamn för ett stort antal ämnen med olika ursprung och olika hälsoeffekter. Gemensamt för dem är att de består av sammankopplade bensenringar, är giftiga och ackumuleras i fettvävnad. Halterna av olika PAH:er varierar kraftigt mellan år, vilket gör det svårt att bedöma miljöpåverkan och spåra utsläppskällor