På bättringsvägen...

Forskare har tagit tempen på östersjön och funnit att havet har blivit friskare. Men det beror inte alls på alla de mediciner som tillförts vattnet genom älvar och avlopp. Tvärtom. Läkemedel rinner rakt igenom reningsverken och påverkar även djuren i havet. Liksom giftiga båtbottenfärger förgiftar andra än de som är målet. Trots allt är det bättre i vårt innanhav än på andra ställen...