En sammanfattande beskrivning av miljötillståndet i Östersjön avseende övergödning. På engelska.