Dinocyster avslöjar övergången från varm till kall värld. För 34 miljoner år sedan skedde en av de största klimatförändringarna någonsin. Genom att studera encelliga alger (dinocyter) kan Caroline van Mourik visa att skillnader i solinstrålning hade avgörande betydelse för denna övergång från en varm till en kall värld.