Our Ocean - viktig pådrivare eller mest ord?

Årets internationella Our Ocean-konferens pågår i Oslo. Det är en högprofilerad tillställning med världsledare och näringslivstoppar som ska bygga partnerskap och rädda havet genom frivilliga åtaganden. Men den har också kritiserats för greenwashing och vackra ord utan substans.

Över 500 världsledare och 100 ungdomsrepresentanter har samlats i Oslo. Dessa konferenser har genomförts årligen sedan 2014 och har resulterat i konkreta åtaganden från regeringar, företag och icke-statliga organisationer värda flera miljarder euro.

EU är där och presenterar 22 nya åtaganden. EU-kommissionär Karmenu Vella, som ansvarar för miljö-, havs- och fiskerifrågor, företräder EU och ska efterlysa en starkare världshavsförvaltning.
– Hållbara hav är en global utmaning som kräver tvärgående och internationella åtgärder, säger han i ett pressmeddelande. Det är dags att ta havsförvaltningen till nästa nivå.

EU lanserar också verktyget Ocean Tracker, som är en interaktiv karta där man kan följa de åtaganden på mer än tio miljarder euro som redan har gjorts av regeringar, företag och icke-statliga organisationer.

Förhoppningen är säkert att deltagarna ska inspireras att åstadkomma storverk, men det finns de som menar att det mest är ett enkelt sätt att få det att se ut som man gör något viktigt trots att man inte gör några verkligt betydelsefulla förändringar.

Norska Havsforskningsinstituttet har sammanställt alla åtaganden om Hållbart fiske från de senaste fem åren och konstaterar att de huvudsakligen skapat uppmärksamhet åt frågan och hjälpt till att finansiera pågående projekt.

– Denna typ av åtaganden kan inte ersätta starka institutioner och långsiktiga regleringar i en hållbar fiskeriförvaltning, säger forskningsdirektör Geir Huse i en nyhet. Därför är vårt tydliga råd att stärka de regionala institutionernas myndighet. Här kan Our Ocean fylla en viktig roll.