Torsken i Östersjön är viktig både för fisket och den ekologiska balansen. Goda kunskaper om torskens ekologi är nödvändiga för att förstå problemen och kunna göra något åt dem. Här redovisas läget och vad som krävs för att trygga beståndens framtid.