Bild
;
Tema:

Övergödningsforskare får Östersjöpriset

Björn Carlsons Östersjöpris 2023 har tilldelats Jacob Carstensen, Professor i Marin systemförvaltning vid Institutionen för ekovetenskap på Aarhus universitet i Danmark och Daniel Conley, Professor i biogeokemi vid Institutionen för geologi på Lunds universitet. De belönas för sina avgörande insatser för forskningen inom övergödning, vattenkvalitet, syrebrist och underliggande biogeokemiska processer i Östersjön.

Kronprinsessan Victoria står bredvid professorerna Daniel Conley och Jacob Carstensen, mottagare av Björn Carlsons Östersjöpros 2023.

H.K.H. kronprinsessan Victoria tillsammans med årets mottagare av Björn Carlsons Östersjöpris 2023, Daniel Conley och Jacob Carstensen.

Deras arbete inkluderar en rad olika forskningsområden, såsom miljöstatistik, biogeokemi, ekologi och marinbiologi. Forskningen har visat de långsiktiga effekterna av näringsbelastning och övergödning i Östersjön och bidragit till rekommendationer om åtgärder för att förbättra dess vattenkvalitet. Dessa rekommendationer har aktivt kommunicerats till beslutsfattare, både nationellt och till hela Östersjögemenskapen via HELCOM:s arbetsgrupper, avtalsparter och publikationer. På så sätt har de haft en direkt inverkan på förvaltningen av Östersjöns miljö, genomförandet av Baltic Sea Action Plan och utvecklingen av kvantitativa mål för att minska näringsbelastningen från vattenburna källor till Östersjön.

– Jag hoppas att vi under de kommande åren kan bidra med ny kunskap och att vår forskningsmetod inspirerar andra att samarbeta för en renare och bättre fungerande Östersjö, säger Daniel Conley.

– Att få detta pris innebär att vi kan genomföra ytterligare undersökningar av hur olika organismer påverkar näringsflöden i vatten och sediment. Men vi kan inte mildra övergödningen utan att involvera Östersjöns alla intressenter, så det är viktigt att fortsätta sprida vår kunskap till dem liksom allmänheten i stort, säger Jacob Carstensen.