En bok där man sammanställt och analyserat 50 års mätningar och observationer av Östersjön. Forskare från Östersjöinstitutet i Warnemunde har, med hjälp av ett stort antal kollegor från länderna runt Östersjön, samlat ihop alla data om detta väl undersökta hav. Totalt mer än 14 miljoner mätvärden. Monografin beskriver utvecklingen inom meteorologi, klimat, fysik, kemi och biologi.