En stor del av Egentliga Östersjöns bottnar lider av syrebrist. Att kalla bottnarna för döda är dock missvisande. I sedimenten myllrar det av bakterier. När syrehalten blivit för låg för större växter och djur tar de bakterier som klarar att leva i syrefria miljöer över ekosystemet.