Tema:

östersjön lider fortfarande av syrebrist

Trots det stora inflödet av syrerikt saltvatten till Egentliga östersjön under december 2014 så är utbredningen av syrefria bottnar alarmerande höga. Det konstaterar SMHI efter en preliminär sammanställning av provtagningarna från 2015. Totalt är 16% av bottnarna i Egentliga östersjön, Finska viken och Rigabukten helt syrefria (anoxiska) och omkring 29% lider av syrebrist (hypoxi).