Bild
;
Tema:

Östersjön är inte i bra form

Idag presenterades Helcoms stora sammanställning om tillståndet för Östersjön och Kattegatt. Små eller inga förbättringar jämfört med den senaste sexårsperioden, och försämringar för fisk och marina däggdjur gjorde tillställningen till en rätt dyster historia.

Fem tematiska utvärderingar av sammanlagt 59 indikatorer och över 2 miljoner datapunkter har sammanställts av totalt 956 experter från länderna runt Östersjön.

– Resultatet ger anledning till oro, sade Rüdiger Strempel, HELCOM Executive Secretary verkställande sekreterare på Helcom i sitt inledningsanförande. Östersjön är inte i bra form.

Belastningen på miljön från farliga ämnen, övergödning, fiske och introduktion av främmande arter ligger på ohållbara nivåer. Effekterna av klimatförändringarna förvärrar läget. Så kan Helcoms färska miljörapport om Östersjön sammanfattas.

I paneldiskussionen lyftes det faktum att vi egentligen redan känner till de flesta problemen, och många av lösningarna, men att samhället trots det inte lyckas genomföra de åtgärder som krävs.

– En viktig faktor är bristen på finansiering, menade en av paneldeltagarna. Vi måste få till ett bra sätt att finansiera de åtgärder som krävs.

Särskilt som rapporten tydligt visar att det är mycket kostsamt att inte göra någonting.