Vattenbruk har en allt mer betydande roll i den globala produktionen av fisk, skaldjur och alger. De miljömässiga effekterna av den ökade produktionen är styrda av typen av vattenbruk och beror på var odling placeras. Ibland kan landskapets olika förutsättningar göra att vissa typer av vattenbruk systematiskt hamnar i eller nära specifika ekosystem, ett fenomen som i denna avhandling benämns som en länk mellan vattenbrukssystem och ekosystem. Det berörda ekosystemet kan vara mer eller mindre känsligt för ett vattenbrukssystems påverkan. Målet med denna avhandling har varit att identifiera orsaker till, och konsekvenser av, spatiala länkar mellan vattenbruk och ekosystem i tropiska hav.

Två olika vattenbrukssystem - ekosystem länkar identifierades med hjälp av högupplösta satellitbilder och habitatkartor; länken mellan kassodlingar och korallrev i Sydostasien samt länken mellan algodlingar och sjögräsängar i Tanzania, Östafrika. Länkarna uppstod framförallt av överlappande krav på exempelvis vattenkvalitet, bottentyp och djup men förstärktes även av att vattenbruken utnyttjande ekosystemtjänster från respektive ekosystem. Många kasseodlingar odlade fisk och languster som tagits som yngel från korallreven. Dessutom användes ofta korallrevsfisk som föda i odlingarna. Stora mängder antibiotika användes i framförallt langusterodlingarna, varav många av de aktiva substanserna är förbjudna i vattenbruk och endast avsedda för svåra sjukdomar inom sjukvården. Kassodlingarna visade sig kraftigt påverka ett stort område runt odlingarna där stora effekter på korallreven syns flera tusen meter från kassarna.

Jag har i den här avhandlingen försökt belysa vikten av att ha ett systemtänk när det gäller matproduktion, både när det gäller naturliga ekosystem och produktionssystem. Jag har skapat en del koncept som är tänkta att underlätta diskussionen om produktionssystem och ekosystemlänkar. Tankesättet kan möjligtvis också passa för ekocertifieringssystem eller i ekologisk riskbedömning.