Kustnära hav länkar samman land och oceaner, och spelar därför en viktig roll i jordens kolcykel. Stora mängder kol, av både terrestert och marint ursprung, passerar och omvandlas i dessa vatten som är en av de mer produktiva delarna av världshaven. Trots att det finns många mätningar och att det har bedrivits mycket forskning i kustnära hav, så är stora delar av dess kolcykel fortfarande dåligt förstådd.

Den här doktorsavhandlingen behandlar Östersjöns kolcykel, med ett fokus på produktionen av marint organiskt kol och det öde terrestert organiskt kol går till mötes i havet, samt hur detta påverkar utbytet av koldioxid med atmosfären. Den största delen av forskningen har fokuserat på Östersjöns nordligaste del; Bottniska viken. Tredimensionell fysik-biogeokemisk modellering har varit det huvudsakliga verktyget, och modelldata har jämförts med flera år av mätningar av fysiska och biogeokemiska parametrar