Övergödning är ett stort problem, både för Östersjön och för många sjöar och vattendrag. Övergödningen beror på att vi släpper ut stora mängder näringsämnen som fosfor och kväve i våra vatten. Heidi De Brabandere har tagit fram en metod för att identifiera organiska fosforföreningar som lagrats i sedimentet på botten. Det kan ge forskare bättre möjligheter att spåra varifrån organiska fosforföreningar på botten av sjöar och hav kommer. Metoden skulle göra det lättare att prioritera insatserna för att minska övergödningen.