SMHI redovisar i en ny rapport möjligheten att utse områden i Östersjön som kan vara lämpliga för barlastvattensutbyte. Barlastvatten tas upp för att stabilisera fartyg när de inte är så tungt lastade. Vid pålastning släpper man ut vattnet och på så sätt kan främmande arter spridas i våra vatten. För att minska risken av att andra arter införs studeras nu om det finns områden i Östersjön som lämpar sig bättre för fartygens utsläpp av barlastvatten än att släppa ut det i hamnarna.