Bild: Anders Asp

Omdiskuterat ålfiskestopp

EU-kommissionen föreslår ett stopp för allt ålfiske i Östersjön. Förslaget välkomnas av miljöorganisationer, medan forskare vid SLU ställer sig mer frågande till förslaget. Det europeiska ålbeståndet befinner sig fortfarande på en historisk bottennivå, och alla är eniga om att nånting måste göras. Frågan är om ett fiskestopp i Östersjön är det bästa för ålen.

Östersjön med dess utsötade vatten är ett av få havsområden där det förekommer ett mer betydande ålfiske. Nu vill alltså EU-kommissionen förbjuda allt fiske efter ål i Östersjön. Forskare på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) vid Sveriges lantbruksuniversitet, som aktivt arbetar med ålförvaltning såväl nationellt som internationellt, ställer sig frågande till förslaget. De pekar bland annat på att siffror på ålbeståndets storlek i Östersjön är osäkra, eftersom det inte finns någon samordning kring detta mellan länderna runt Östersjön.

Enligt SLU-forskarna behövs en övergripande ansats som täcker in all av människan introducerad påverkan på ålen, men anpassat efter förhållandena i respektive land. De anser att förslaget från EU-kommissionen inte ersätter en sådan ansats. Det finns en uppenbar risk att fokus flyttas från de frågor som verkligen kan göra skillnad för en återhämtning av ålbeståndet i Europa, anser de.

Andra forskare menar att detta är ett efterlängtat och nödvändigt steg.
– Att upprätthålla ett fiske på en utrotningshotad art är både omoraliskt och mot de målsättningar som vi har kommit överens om för ett uthålligt fiske, säger Henrik Svedäng, fiskeriexpert på Stockholms universitets Östersjöcentrum .

Miljöorganisationerna är mer positiva till förslaget, men WWF:s havsexpert Inger Näslund säger att det är beklagligt att man väljer att gå fram med ett förslag som enbart gäller i Östersjön, när en stor del av fisket också sker i andra delar av EU.