Omdiskuterad lax snart på amerikansk tallrik

Med gener från kungslaxen och extra tillväxthormoner blir den skräddarsydda Aquadvantage både större och växer snabbare än en vanlig lax. Efter drygt 20 år har den omstridda fisken nu fått godkänt av amerikanska myndigheter.

Det amerikanska bioteknikföretaget Aquabounty Technologies har ända sedan 90-talet sökt tillstånd att sälja sin modifierade lax i USA. Efter en omfattande utredning då USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet, FDA, konstaterat att laxen var ofarlig att äta fick man 2015 godkänt. Då det vid tidpunkten inte fanns några tydliga riktlinjer för hur genmodifierad mat skulle märkas upp i butik förbjöds Aquabounty att importera sina laxägg från forskningscentret i Kanada. Men nu har alltså amerikanska myndigheter godkänt en sådan märkning och FDA kan åter ge grönt ljus. De första genmodifierade fiskarna beräknas hamna i amerikanska butiker i slutet av nästa år. I Kanada har processen varit lättare. Här har de snabbväxande jättelaxarna sålts sedan 2017.

Tidigare forskning har visat att modifierad fisk bör behandlas med stor försiktighet, då de kan medföra risker och oönskade effekter på den naturliga miljön. Det finns exempelvis farhågor att de tillväxthormoner som man tillsätter fisken kan överföras till människor. Studier där rymningar simulerats i laboratoriemiljö visar att transgena fiskar påverkar den naturliga miljön betydligt mer än odlad vild fisk. Om en genmodifierad fisk rymde skulle den potentiella ekologiska påverkan därmed bli stor. De modifierade fiskarna överlever bättre när det råder brist på föda och gynnas mer än vildfisken av en ökande vattentemperatur.

Men Aquabounty Technologies har inte överlämnat något åt slumpen. I avsikt att minska riskerna för att den modifierade laxen ska påverka vilda fiskar föds Aquadvantage upp i tankar och har även gjorts steril.