Avhandlingen undersöker ekologin hos Östersjöns nyaste art, den nyligen beskrivna arten smaltång (Fucus radicans). Den har bildats ur den närstående arten blåstång (Fucus vesiculosus). Smaltångens ekologiska roll studerades och jämfördes med blåstångens, Dessutom undersöktes den genetiska variationen på liten och stor skala, vad som främjar både den sexuella och den asexuella spridningen samt vad som begränsar artens ytterligare utbredning. Resultaten visar bland annat att smaltångens sydliga utbredning indirekt hämmas av den stigande salthalten genom ökad konkurrens och betning samt att några av de mest spridda klonerna troligtvis också är mycket gamla. Avhandlingen presenterar även en ny artkaraktär för smaltången, en sexuell dimorfism där honornas befruktningstoppar är större än hanarnas.